Conditie afhankelijk olie vervangen

Conditie afhankelijk vs. Interval gebaseerd olie vervangen

Pas je olieanalyse toe om te bepalen wanneer je de olie moet vervangen, of werkt een vaste interval benadering het beste. Een derde optie is conditie afhankelijk de olie te vervangen. Natuurlijk is elke machine anders en zal ook het vervang moment anders bepaald worden. Vele factoren spelen hierbij een rol.

De keuze factoren toegelicht.

Voordelen Conditie afhankelijk olie verversen
Mogelijke voordelen Condtion-Based
  1. Smeervolume. Als er tijd en moeite moet worden besteed aan het verlengen van de standtijd door middel van een condition-based strategie, moet de totale hoeveelheid lubricant in kwestie worden meegenomen. Met een klein oliereservoir kunnen de kosten niet altijd worden gerechtvaardigd. Lees verder, want er zijn andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden.
  2. Bijvul snelheid. Oliereservoirs die door lekkage, olieverbranding of andere oorzaken van olieverlies een hoge bijvul snelheid hebben, hoeven over het algemeen minder snel te worden vervangen. De nieuwe bijgevulde olie verbeterd niet alleen de chemische eigenschappen door het toevoegen van additieven, maar verdunt ook de concentratie van verontreinigingen (water, vuil, enz.), zuren en andere degradatie oorzaken.
  3. Smeermiddel kosten. Hoe duurder een smeermiddel, hoe groter de motivatie om de olie te behoeden voor een voortijdig aftappen. Veel specialiteits- en synthetische vloeistoffen kunnen vele malen duurder zijn dan hun goedkopere tegenhangers. Omdat een van de drijvende factoren bij de aankoop van speciaal smeermiddelen een lange levensduur is, is een preciezere timing van de olievervanging in de meeste gevallen gerechtvaardigd.
  4. Indirecte kosten. Er zijn veel kostenfactoren voor het uitvoeren van een olievervanging die verder gaan dan de kosten van de olie zelf. Deze moeten worden afgewogen tegen de voordelen van nauwkeuriger geselecteerde vervanging intervallen van smeeroliën met behulp van de conditiestrategie. Voor typische voorbeelden van dergelijke kosten, zie het artikel “Verborgen kosten van een olievervanging“.
  5. Toegankelijkheid van de machine. Veel oliereservoirs van machines, inclusief vul- en aftap openingen, zijn niet toegankelijk voor routineonderhoud. In dergelijke gevallen moet de noodzaak van toegang ruim van tevoren worden gepland, zodat de frequentie tot een minimum wordt beperkt. Het gebruik van conditie monitoring om de olievervanging te voorspellen, om onnodige vervanging te voorkomen, zou in de praktijk aanzienlijke voordelen kunnen opleveren.
  6. Aanbevolen vervanging interval. Veel fabrikanten hebben richtlijnen voor het tijdstip waarop smeermiddelen moeten worden onderhouden. Anderen bieden minimaal advies. Omdat de bedrijfsomstandigheden van de machine (belasting, snelheid, temperatuur, enz.) sterk uiteenlopen, zal de aanbeveling in het onderhoudshandboek vaak ver aan de veilige (conservatieve) kant staan. Dit kan leiden tot meerdere (onnodige) voortijdige olie vervangingen.
  7. Beschikbaarheid olie analyse. Hoewel de olieanalyse voor de meeste organisaties zeer toegankelijk is, zijn er veel gevallen waarin machinesmeeroliën niet kunnen worden bemonsterd of geen gemakkelijke laboratoriumanalyse beschikbaar is. Dit kan te wijten zijn aan geografische omstandigheden (afgelegen locaties), personeelsproblemen of een groot aantal andere redenen. Door het toepassen van real-time condition monitoring, zal er een effectievere en betrouwbaardere olie vervanging strategie zijn.
  8. Faalkosten. Voor machines die een hoog veiligheidsrisico of hoge kosten voor stilstand met zich meebrengen in het geval van een bedrijfsstoring, is het niet geadviseerd om (volledig) te vertrouwen op interval gebaseerde programma’s. In deze gevallen wegen de voordelen niet op tegen de risico’s. Vaak, wanneer een hoge mate van betrouwbaarheid gewenst is, is het beste plan een combinatie van condition-based en interval-based – de olie wordt vervangen wanneer een van beide zich voordoet. Omdat oliën af en toe te maken kunnen krijgen met voortijdig falen of een verkeerde smeerolie wordt gebruikt, kan een dergelijke gecombineerde strategie in zakelijk opzicht het beste zijn.
  9. Kwaliteit van de filtratie. Een goede filtratie zorgt voor de mogelijkheid om vervangingsintervallen op voorwaarde te verlengen en te plannen. Het proactief onderhoud zorgt voor een langere en betrouwbaardere levensduur van smeermiddelen. Wanneer smeermiddelen routinematig worden schoongehouden, gaan droge additieven langer mee en worden gesmeerde oppervlakken minder belast (corrosie, slijtage, enz.). Hoogwaardige verontreiniging controle verbetert de mogelijkheid om vervang intervallen op voorwaarde te verlengen en te plannen. Daarentegen zullen smeermiddelen geladen met verontreinigingen als gevolg van een hoge penetratie of slechte filtratie vaak moeten worden vervangen om angst te voorkomen aan oppervlakken, ongeacht of andere vloeibare eigenschappen zijn gedegradeerd. In dergelijke gevallen wordt het vervangen van de olie de standaard onderhoudsprocedure voor het verwijderen van vuil en water uit de machine – niet bepaald ideaal, maar vaak het enige praktische plan. Ook de zorg dat nieuwe smeermiddelen niet veel schoner zijn dan het smeermiddel dat vervangen wordt, is de moeite waard. Bovendien spelen ook de kosten van filtratie een rol.

Conditie gebaseerd

Door uit te gaan van een conditie gebaseerde olie vervanging strategie is een uitgangspunt voor het verminderen van het olieverbruik en de bijbehorende kosten, maar er zijn veel situaties met bepaalde machines waarbij onderhoud en betrouwbaarheid niet “geoptimaliseerd” zijn wanneer de strategie wordt toegepast.

Om een real-time condition-based olie systeem op te zetten, zijn er extra kosten verbonden. Met behulp van onze calculator is een proefberekening eenvoudig te maken. Ervaring is dat de benodigde investering voor real-time conditie monitoring binnen 8 á 12 maanden is terug verdiend. Voor een gedetailleerde berekening kun je contact met ons opnemen.

Samenvatting

Er zijn veel factoren en overwegingen die een rol spelen bij het nemen van een olie vervanging beslissing. Voor kritische machines en in gevallen waarin de kosten van het verversen van de olie hoog zijn, is er een reële noodzaak om aan de norm en veronderstellingen uit het verleden te twijfelen. Ongeacht, voor de meeste bedrijven en machinetoepassingen, wegen de voordelen van de condition-based olie vervanging veel zwaarder dan het risico en de kosten.