Elektrische olieconditie

Elektrische olie

elektrische olie
Elektrische olie zorgt voor een isolerende werking in elektrische apparatuur.

Het onderhoud van transformatoren is in de afgelopen jaren geëvolueerd van een noodzakelijke uitgavenpost naar een strategische tool in het beheer van elektrische transmissie- en distributienetwerken. Er is extreme betrouwbaarheid van elektrische stroomdistributie vereist. Hoewel het faal risico van een transformator en andere met elektrische olie gevulde apparatuur klein is. Leiden ze onvermijdelijk tot hoge reparatiekosten, lange uitvaltijd en mogelijke veiligheidsrisico’s. Bovendien zijn transformatoren te duur om regelmatig te vervangen en moeten ze goed worden onderhouden om hun levensverwachting te maximaliseren.

Het is bekend dat regelmatige olie-analyse nuttig is bij het bewaken van de toestand van motoren, turbines en andere met olie gesmeerde apparatuur. Hetzelfde kan gezegd worden voor transformator oliën die worden gebruikt om transformatoren en andere elektrische distributie apparatuur te isoleren. De analyse van isolerende oliën geeft informatie over de olie, maar maakt ook de detectie van andere problemen mogelijk, waaronder contact boogvorming, verouderend isolerend papier en andere mogelijke storingen. Het is een onmisbaar onderdeel van een kostenefficiënt onderhoudsprogramma voor elektriciteit.

Zorgen voor betrouwbaarheid van transformatoren

Door nauwkeurig de conditie van de olie te bewaken, kunnen plotseling optredende fouten tijdig worden ontdekt en kan onverwachte uitval worden voorkomen. Verder kan een efficiënte benadering van onderhoud worden toegepast en de optimale intervallen worden bepaald voor vervanging.  Door de chemische eigenschappen van olie te meten, kunnen een aantal probleemcondities worden vastgesteld die samenhangen met de olie of de transformator.

Vochtgehalte

Een van de belangrijkste functies van een transformatorolie is het leveren van elektrische isolatie. Elke toename in vochtgehalte kan de isolerende eigenschappen van de olie verminderen, wat kan resulteren in diëlektrische doorslag. Dit is met name van belang bij schommelende temperaturen omdat, naarmate de transformator afkoelt, het opgeloste water zal vrijkomen, wat resulteert in een slecht isolerend vermogen en vochtafbraak. Bovendien bevatten veel transformatoren op cellulose gebaseerd papier dat wordt gebruikt als isolatie in de wikkelingen. Nogmaals, een te hoog vochtgehalte kan resulteren in de afbraak van deze papierisolatie met als gevolg een verlies aan prestatie.

Oxidatie

Net als industriële oliën worden transformator oliën geoxideerd onder invloed van overmatige temperatuur wisselingen en zuurstof. De aanwezigheid van kleine metaaldeeltjes die als katalysatoren werken, zullen een toename van het zuurgetal tot gevolg hebben. Verdere reactie kan leiden tot slib- en vernisafzettingen. Wat kan leiden tot het verstopt raken van de  oliekanalen, waardoor de transformator niet goed gekoeld wordt. Dit zal de afbraak van de isolatie olie verder verergeren. De toename van de zuurgraad heeft een schadelijk effect op het cellulosepapier.

Afbraak van elektrische olie produceert ook bijproducten, zoals zuren en hydroperoxiden. Deze hebben de neiging hebben de isolerende eigenschappen van de olie af te breken. Een toename van het zuurgetal gaat vaak hand in hand met een afname in diëlektrische sterkte en verhoogd vochtgehalte.

Isolerende werking

De diëlektrische sterkte (ASTM D300-00) van transformatorolie wordt gedefinieerd als de maximale spanning die wordt aangelegd over de vloeistof zonder elektrische storing. Een vermindering van de diëlektrische sterkte kan erop duiden dat de olie niet langer in staat is om deze vitale functie uit te voeren. Oorzaken die kunnen resulteren in een vermindering van de diëlektrische sterkte zijn polaire verontreinigingen, zoals water, bijproducten van de afbraak van olie en cellulosepapier.

Conditie monitoring

Met real-time monitoring van elektrische isolatieolie kan iedere verandering van fysische of chemische eigenschappen die ontstaat door de concentratie van gassen worden gesignaleerd. Dit kan een cruciale rol spelen bij het voorkomen van ongeplande uitval van elektrische transmissie- en distributie apparatuur. Dit geldt voor alle kritische met olie gevulde elektrische apparatuur, transformatoren, stroomonderbrekers en spanningsregelaars.