Hydraulische olieconditie

Hydraulische olieconditie real-time bewaken

hydraulische systeem
Conditie monitoring hydraulisch kraan

Het binnendringen van vocht of verontreinigingen van buitenaf in een hydraulisch systeem is een ​​veel voorkomend probleem. Maatregelen om het binnendringen volledig te voorkomen is een flinke technische maar ook kostbare uitdaging. Door vervuiling van de hydraulische olie kan er onnodige slijtage ontstaan in de gehele hydraulische installatie. Als gevolg van deze slijtage ontstaan er storingen en onverwachte langdurige stilstand van de installatie. Het zorgen voor een goede hydraulische olieconditie is dus zeer belangrijk. Het zal niet alleen de betrouwbaarheid ten goede komen maar de installatie zal efficiënter functioneren en minder slijtage vertonen. Het vervangen van de olie kan dan op basis van de werkelijke olieconditie. In plaats van een verouderd, kostbaar op tijd gebaseerd schema. Door de langere intervallen is de installatie langer operationeel te gebruiken.

hydraulische olieconditie
Levenscyclus van Hydraulische olie

Oplossing

Door permanent een oliekwaliteit sensor in de installatie te installeren, bijvoorbeeld in retour leiding of tank. Dit geeft de mogelijkheid om de actuele olieconditie real-time te bepalen. Het meten van de olieconditie gebeurt gelijktijdig met het meten van de olietemperatuur. Deze combinatie geeft inzicht in het ontstaan van mogelijke problemen, immers een plotselinge zeer hoge temperatuurstijging heeft een nadelig effect op de olieconditie. Het uitlezing van deze waardes kunnen via een lokaal display of een remote oplossing. Waarbij een remote oplossing mogelijkheden heeft tot waarschuwing en alarmen.

Voordelen

Door de real-time bewaking kan een operator of een serviceorganisatie actie ondernemen op het moment dat hiertoe aanleiding is. De operator kan de installatie direct uitschakelen als de olieconditie onverwacht sterk verminderd. Daarnaast kan serviceorganisatie door real-time inzicht, de installatie opnemen in de planning voor gepland onderhoud. Hierdoor zal niet alleen de interval tussen de oliewissels langer worden. Hierdoor kan de frequentie van olie analyses door laboratorium aanzienlijk worden verminderd. Het uitvoeren hoeft alleen nog als de olieconditie daar een aanleiding voor is. Al met al hebben alle voordelen ook een groot financieel voordeel! Bereken hier je voordeel!