Milieu ISO 14001 certificering

Milieu

Wel eens over nagedacht hoe je geld kunt besparen en ter gelijkertijd ook het milieu? Door een investering is het mogelijk minder oliewissels te doen. Hierdoor minder kosten voor olie en filters, dus ook minder afvoeren. Voor een ISO 14001 certificering voor je bedrijf zijn deze besparingen een goed startpunt.

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s binnen de bedrijfsvoering beheerst worden. Certificering volgens ISO 14001 is momenteel geen verplichting, echter zou het het verstrekken van een milieuvergunning mogelijk kunnen bespoedigen.

ISO 14001

Een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Met een milieumanagementsysteem kun je de milieueffecten van je bedrijfsvoering beheersen en verminderen. Je kunt met de norm aantonen dat je op een verantwoorde manier omgaat met het milieu.

info: wikpedia

Doelstelling

Het doel van de ISO norm is het streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van je organisatie. Om tot deze verbeteringen te komen, moet je eerst de activiteiten, producten en diensten identificeren die leiden tot deze verbetering. De norm biedt hiervoor een duidelijke structuur. Ook hanteert de ISO 14001 een High Level Structure, waardoor de norm naadloos aansluit op andere managementsystemen, zoals de ISO 9001. Door het gebruiken van de ISO 14001 zullen jouw bedrijfskosten aanzienlijk verlagen. Je gaat efficiënter om met grondstoffen, energie en water.