De veranderende vraag in de olieconditie bewakingstechnieken

In onze huidige commerciële omgeving zijn bedrijven genoodzaakt voortdurend te zoeken naar nieuwe manieren om een concurrentievoordeel te behalen om hun lange termijn visie te ondersteunen.

Kritische behoefte

Sectoren zoals productie, energie, bouw, offshore en logistiek lijken misschien weinig met elkaar gemeen te hebben, maar ze zijn wel degelijk op één belangrijke punt vergelijkbaar. Ze maken allemaal gebruik van olie afhankelijke machines, zoals hydrauliek, motoren, versnellingsbakken en transformatoren. De focus is daarbij de zorg dat deze zo betrouwbaar en productief mogelijk zijn voor de bedrijfscontinuïteit. Met dit uitgangspunt is het voor bedrijven van essentieel belang om regelmatig inspecties uit te voeren om de operationele efficiëntie te verbeteren. Dit is niet alleen belangrijk in extreme en vaak zware klimaten, maar in alle gebieden en temperaturen.

Olieconditie monitoring
De veranderende kleur van olie

Onderhoudsmanagers en asset owners geven vaak voorrang aan inspecties op basis van het risico of de waarde van de equipment, waarbij de nadruk ligt op deze eerste. Vaak zijn andere aspecten over het hoofd gezien of simpelweg vergeten.

Hydraulische componenten, verbrandingsmotoren, tandwielkasten maar ook transformatoren lopen risico op schade door minieme veranderingen in de olieconditie. Dit risico kan een grote impact hebben op de beschikbaarheid van equipment. Doordat de olieconditie afneemt door gebruik of verontreiniging veroorzaakt door brandstof, slijtage delen, water of zuur. Hierdoor kan de olie snel zijn smerende eigenschappen verliezen, met alle gevolgen van dien. Om deze gevolgen te beperken, zijn de onderhoudsmanagers en asset owners op zoek naar betere methoden om de kenmerken en de waarschijnlijkheid van storingen beter te begrijpen. Hierdoor is het mogelijk om preventiemaatregelen te identificeren en tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren.

Sensoren

Bedrijven die al gebruik maken van conditie bewakingsapparatuur vragen er veel van en helaas zijn niet alle sensoren vergelijkbaar. Sommige zijn zelfs niet in staat om te voldoen aan alle eisen die klanten verwachten. Real-time olieanalyse levert belangrijke informatie op over de slijtage van equipment en de conditie van de olie. Om equipment in optimale conditie te houden, zal iedere verandering in de gebruikte olie gemeten, gemonitord en geanalyseerd dienen te worden op vervuiling en chemische inhoud. Deze gegevens kunnen inzicht verschaffen in kwesties die van invloed zijn op de prestaties en betrouwbaarheid. Dit biedt onderhoudsmanagers en asset owners de mogelijkheid om kosteneffectieve onderhouds beslissingen nemen op basis van deze olie analyseresultaten.

Eisen aan olieconditie sensoren

Sensoren dienen zeer nauwkeurig te zijn, met goede prestaties in alle omstandigheden en in staat zijn om elke wijziging in olieconditie continu te detecteren en te rapporteren. Door de vele mogelijke toepassingen en oliesoorten dienen ze aanpasbaar, configureerbaar en breed inzetbaar te zijn. In combinatie met de aanwezige systemen dienen ze in staat te zijn om real-time informatie te verstrekken. Dit om eventuele problemen snel te kunnen lokaliseren, waardoor een nauwkeurige planning van onderhoudsschema’s mogelijk is. Bijkomende eisen komen in de vorm van wat de sensoren kunnen leveren aan het bedrijf als voordeel: lagere bedrijfskosten, minder stilstand, geoptimaliseerde onderhoudsintervallen, minder belasting voor het milieu en verbeterde veiligheid. Allemaal factoren die bijdragen aan het algehele succes van een bedrijf.

Over het hoofd gezien – maar zeer voordelig

Het controleren van de olie conditie kan simpelweg over het hoofd gezien worden of bewust overgeslagen. Dit omdat het praktisch bijna niet uitvoerbaar is en bij voorbaat hoge kosten met zich meebrengt. De keuze voor een run-to-failure scenario is echter niet zonder risico’s. Terwijl het effect van het geplande preventieve onderhoud beperkt is. Hierdoor is het belang om het toepassen van de nieuwste technologieën benadrukt om kostbare en onvoorziene problemen te voorkomen.

De kosten van olieconditie bewaking sensoren zijn vaak een fractie van de mogelijke besparingen die men kan realiseren door een langere levensduur van de machine, minder verspilling, een betere energie-efficiëntie, veiliger en uiteindelijk een groter succes voor het bedrijf. Met deze voordelen en geavanceerde technologische ontwikkelingen is het lastig voor te stellen waarom bedrijven dit niet zouden toepassen. En door het gebruik van deze technologie een betere concurrentiepositie krijgen.