Onverwachte olie degradatie

Onverwachte olie degradatie

Onze oil quality sensor in een installatie signaleerde een plotselinge extreme olie degradatie, zoals de grafiek weergeeft werd de meting erg grillig. Hierdoor leek het alsof de hoeveelheid lucht in het systeem enorm toe nam. De afdeling service is direct ingeschakeld om het probleem te onderzoeken om schade te beperken en onverwachte stilstand te voorkomen. Zie onderstaande grafiek voor meer info.

Oorzaak van plotselinge was een lekkende seal in een hydraulische motor. Hierdoor werd er hydraulische olie gemengd met de smeerolie van de lagers. De (chemische) eigenschap van de smeerolie veranderde ineens en dat is te zien in de grafiek. Dit veranderende olieconditie toont een sterk afwijkende grafiek (olieconditie veranderd in dit geval met temperatuur). Deze toepassing is het aandrijven van tandwielen met excenters door middel van hydrauliek motoren.

Plotselinge olie degradatie
Plotselinge olie degradatie