Predictive Maintenance

Predictive Maintenance

Predictive Maintenance technieken zijn ontworpen om de toestand van in gebruik zijnde installaties te helpen bepalen om te voorspellen wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd. Deze aanpak belooft kostenbesparingen vergeleken met routinematig of op tijd gebaseerd preventief onderhoud. Omdat taken alleen worden uitgevoerd wanneer dit echt nodig is.

De belangrijkste belofte van voorspellend onderhoud is om een ​​gemakkelijke planning van correctief onderhoud mogelijk te maken. Dit biedt de mogelijkheid om onverwachte uitval van installaties te voorkomen. De sleutel is “de juiste informatie op het juiste moment“.

Benodigdheden

Enkele van de belangrijkste componenten die nodig zijn voor het implementeren van Predictive Maintenance zijn gegevensverzameling en verwerking. Als gevolg daarvan zal een vroege foutdetectie, voorspelling van tijd tot falen, onderhoudsplanning en optimalisatie van bronnen mogelijk zijn. Predictive Maintenance is ook beschouwd als één van de drijvende krachten voor het verbeteren van de productiviteit met de bedoeling om ” just in time ” productie te bereiken.

Bron: wikipedia

Olieconditie monitoring als sleutel voor Predictive Maintenance

Predictive Maintenance evalueert de conditie van installaties door periodieke (offline) of continue bewaking van (online) installatie condities uit te voeren. De olie onditie van de installatie is één van de belangrijkste indicatoren om de algehele installatie conditie mee te bepalen. Door periodieke condition monitoring is het mogelijk de faalkans iets te verkleinen. Door het continue monitoren van de olieconditie worden eerste signalen van slijtage, water, vermindering van smeereigenschappen, vervuiling opgemerkt. Alleen hierdoor is het mogelijk om het uiteindelijke doel het onderhoud uit te voeren op een gepland moment waarop de onderhoudsactiviteit het meest kosteneffectief is en voordat de apparatuur prestaties verliest bereikt.

Voorspel onderhoud

Kortom door de afwijkingen in de trend van de olieconditie te signaleren, is het mogelijk om de faalkans te verkleinen. Hierdoor kan men tijdig conditie gebaseerd onderhoud plannen en beter organiseren. Op deze manier is het mogelijk om een ongewenste stilstand te voorkomen.

Predictive Maintenance
Signaleren van afwijkingen in de trend geeft inzicht in (verhoogde) slijtage.