Verborgen kosten olievervanging

Verborgen kosten en risico’s van een olievervanging

Er zijn veel verborgen kosten van een olievervanging waardoor bedrijven zijn beïnvloed bij het vinden van een efficiëntere aanpak om olie op het juiste moment te vervangen. Uit een eerdere studie blijkt dat de werkelijke kosten van een olievervanging vaak meer dan 40 keer zo hoog zijn als de kosten van de olie zelf. Hieronder volgen enkele van de vele factoren die bijdragen aan de werkelijke kosten van een olievervanging:

olie verversing olievervanging
Olie vervanging
 1. Productieverlies. Machinestilstand en ongewenste stilstanden die nodig zijn om de olie te vervangen, te spoelen en apparatuur weer gereed te maken voor het productie proces.
 2. Papierwerk. Omvat onderhoudsschema’s, gegevens invoeren, personeelsplanning, voorraadbeheer, werkorders, documentatie, enz.
 3. Arbeid, toezicht. De tijd die nodig is voor het aftappen van een oliereservoir, het overbrengen van smeermiddel en bijbehorende apparatuur naar de machine, het spoelen, vullen en gereedmaken voor het productie proces.
 4. Behandelings- en opslagkosten. Voor smeermiddelen en bijbehorende apparatuur (filters, trechters, trommel pompen, enz.).
 5. Aankoop en inspectie. Nieuwe leveringen van smeermiddelen omvatten ook inspectie, etikettering, opslag en meer papierwerk. Inspectie brengt vaak laboratoriumkosten met zich mee.
 6. Afvoerkosten. Betreft vast en vloeibaar afval afkomstig van de vervanging van olie, slib, filters, lompen en reinigingsapparatuur.

Risico’s

Als het niet nodig is, vervang niet. Vaak blijft een smeermiddel lange tijd gebruiksklaar zonder volledige vervanging (beïnvloed door bijvul hoeveelheid, bedrijfstemperatuur, vloeistof volume, reinheid, enz.) Het aftappen van olie en het toevoegen van nieuwe smeermiddelen aan een systeem brengt risico’s met zich mee, zoals:

 1. Gebruik van verkeerde olie.
 2. Toepassen van vervuilde olie.
 3. Gedeeltelijk vervangen van olie (er blijft restolie in de machine achter).
 4. Het opnieuw vermengen van bezonken verontreinigingen in tank-/pomp vloeren en inactieve zones.
 5. Menselijke fouten (achtergebleven reinigingsmiddelen, ingebrachte verontreiniging, losse machineonderdelen, enz.)

Gebaseerd op de risico’s is het verstandig om de beslissing om olie te vervanging te bepalen door de actuele conditie van de olie.

Voordelen van real-time condition monitoring van de resterende nuttige levensduur van het smeermiddel

Niet alle in gebruik zijnde smeermiddelen hebben een duidelijk gedefinieerde en voorspelbare slijtagesnelheid of gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF). Ofschoon de reden hiervoor is gelegen in de wisselende kwaliteit van het smeermiddel. Welke bepaald worden door de binnendring snelheid van verontreinigingen, de gebruik afhankelijke levensduur, de omgevingscondities en andere degradatie oorzaken.

Het gebruik van real-time condition monitoring is hiervoor de oplossing. Het geeft de mogelijkheid om de resterende levensduur van smeermiddelen te bepalen. Om zo het punt van vervanging op juiste moment te bepalen en uit te voeren, waardoor de kosten en de risico’s aanzienlijk verlagen.

Verspilling door vervanging op “vaste” intervallen

Als er een interval gebaseerd olie vervang criterium zou worden gebruikt met een redelijke veiligheidsmarge (betrouwbaarheidsniveau: olie vervangen voordat de werkelijke behoefte meer dan 95 procent van de tijd is). Dan zouden gemiddeld veel smeermiddelen worden vervangen wanneer de resterende levensduur nog meer dan 50 procent van de nieuwe olie bedraagt. Dit soort giswerk leidt natuurlijk in dezelfde verhouding tot verspilling van inspanning, tijd, geld en middelen. Door middel van real-time condition monitoring is het wel mogelijk om de maximaal gewenste levensduur te bereiken zonder toename van de risico’s.