Wanneer olie verversen

Olie levensduur langer dan fabrikanten aanbevelen

Is het mogelijk om de levensduur van een minerale hydraulische olie in een (mobiele) hydraulische machine te verlengen van de 4.000 uur die de fabrikant van de machine aanbeveelt tot bijv. 8.000 uur of meer. Belangrijk uitgangspunts is dat men alleen de olie vervangt als de basisolie is afgebroken of als de additieven zijn uitgeput. Dat betekent dat je de olie niet vervangt op een willekeurig aantal uren in gebruik. In dit opzicht betekent het door de fabrikant aanbevolen interval van 4.000 uur dus niet veel.

Afbraak additieven

Omdat de additieve uitputting of afbraak van de basisolie de reden is voor een olieverversing. De levensduur van de olie kan dus worden verlengd als deze zaken worden vertraagd. Basisolie wordt afgebroken door chemische reacties in aanwezigheid van water (hydrolyse) en lucht (oxidatie). Warmte versnelt en versterkt deze chemische reactie. Sommige slijtdelen van metalen kunnen als een katalysator werken.

Als de additieven zich aan de (vuil)deeltjes in de olie hechten, zullen ze verloren gaan wanneer deze deeltjes door het filter gaan. Hydrolyse kan ook de additieven uitputten. Een verhoogde bedrijfstemperatuur versnelt de consumptie van anti-oxidatie additieven. Om de additieven een zo lang mogelijke levensduur te geven moet de olie schoon, droog en koel blijven.

Olie levensduur

Olie levensduur bepaald door olietemperatuur
Olietemperatuur

Dus om de vraag te beantwoorden, als de olie schoon, droog en koel wordt gehouden – vooral koel – zou je niet verbaasd hoeven te zijn over een levensduur verlenging zoals hierboven beschreven.

De olie levensduur van een hydraulisch systeem ten opzichte van een systeem bij 60C :

  • Bij 85C is de olie levensduur slechts 12%
  • Bij 102C is de olie levensduur slechts 3%

Continue verversen

Een punt om rekening mee te houden, geldt voor de meeste hydraulische machines. Dat er altijd een bepaalde hoeveelheid verlies en toevoer van olie is. Door gebruik gaat er olie verloren en is aanvullen met nieuwe olie nodig. Dit gebeurd door het vervangen of defect raken van slangen.

Afhankelijk van het type machine, de grootte van het reservoir en de manier hoe het onderhoud georganiseerd is, is het dus mogelijk dat een aanzienlijk deel van de oliehoeveelheid van een hydraulisch systeem al is vervangen voor het verversingsinterval. Hoewel dit een negatief beeld geeft qua olievervuiling en olieverbruik, heeft het een positief effect op de te realiseren levensduur van de olie. Hierdoor is het vervangen van de olie op basis van de werkelijke conditie een betere en goedkopere oplossing.

Conditie gebaseerd resulteert in kostenbesparing

Doordat we met onze sensor kijken naar de chemische eigenschappen van de olie. Is olie vervangen op basis van de olie conditie de oplossing om kosten te besparen door standtijd te verlengen. Een optimale olie conditie zorgt voor minder olie gerelateerde storingen en stilstanden.